ชอบคำแรกครับ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ message board ] [ FAQ ]

Posted by วาทิต on June 01, 1998 at 09:59:39:

ชอบคำว่า โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่ เพราะให้ความหมายได้ตรง
และถูกต้อง แต่ในชีวิตจริงคงไม่มีใครพูดเพราะเยิ่นเย้อเกินไปครับFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ message board ] [ FAQ ]