โคลงดั้น    Khloong Dan

โคลง ๒ ดั้น     Khloong 2 Dan

ตัวอย่าง:   


โคลง ๓ ดั้น     Khloong 3 Dan

ตัวอย่าง: 
 

โคลงดั้นวิวิธมาลี     Khloongdan Wiwitthamaalii

ตัวอย่าง: 
 

โคลงดั้นบาทกุญชร    Khloongdan Baatkunch@@n

ตัวอย่าง: 
 

โคลงดั้นตรีพิธพรรณ     Khloongdan Triiphitthaphan

ตัวอย่าง: 


โคลงดั้นจัตวาทัณฑี     Khloongdan Cattawaathanthi

ตัวอย่าง:


Revised: 19-Feb-98