ThaiARC SpeechStyles Regional Folktales Poetry
 
 
ตัวอย่างข่าวในประเทศ
จาก รายงานข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐
A sample local news from Radio Thailand . Thursday, March 20, 1997. 
  เมื่อวานนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ หวังพุชเคน รองปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สื่อมวลชน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อหาแนวทางในการเตรียมงานรองรับ สื่อมวลชน ๔๓ ชาติ ที่จะเดินทางมาทำข่าว การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่๑๓ ในปี ๒๕๔๑ ซึ่งขณะนี้สรุปได้ว่า การตั้งศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์นานาชาติ กำหนดให้มีขึ้นที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต แน่นอนแล้ว โดยจะใช้เนื้อที่ ของตึกวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด ๗ ชั้น ๓๔ ห้อง ซึ่งนอกเหนือจากเป็นที่ตั้ง ของศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์นานาชาติแล้ว ยังเป็นที่ตั้งการ ให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การสื่อสารและโทรคมนาคม เทคนิกกีฬา รวมถึงการให้ บริการสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และออกไอดีการ์ดกับสื่อมวลชนทุกแขนงด้วย

สำหรับรายละเอียดการเตรียมงาน และขั้นตอนต่างๆนั้น จะได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ขึ้นมาดูแลความต้องการต่อไป โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเตรียมการด้านนี้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท

 
ส่วนที่บางกอกแลนด์นั้น ยังคงมีที่ตั้งของศูนย์สื่อมวลชน และที่พักสื่อมวลชน ตามสัญญาที่ บริษัทบางกอกแลนด์ ได้ให้ไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนเดิม

ประธานศูนย์สื่อมวลชนกล่าวต่อไปว่าในการที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย เดินทางมาดูความพร้อมของไทยที่ผ่านมา ศูนย์สื่อมวลชน และคณะกรรมการเทคโนโลยี ได้ชี้แจงทิศทางการให้บริการสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติผู้แทนของประเทศต่างๆไว้แล้ว ซึ่งจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่รู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ในการติดต่อประสานงาน คาดว่าจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ด้านนี้ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ คน โดยจะเป็นนักศึกษาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคน จะผ่านการอบรมเสริมความรู้ด้านกีฬา และมารยาทในการต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ใน การทำงานเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไป

Back to the top
| Back to the News Samples Page |

Revised: 19-Feb-98