กลอนสุภาพ


กลอน ๖ klon 6

ตัวอย่าง: 
 


กลอน ๗ klon 7

ตัวอย่าง: 
 


กลอน ๘ klon 8

ตัวอย่าง: 
 


กลอน ๙ klon 9

ตัวอย่าง: 
 

Revised: 19-Feb-98